Tita grå

Lappuggla / Great grey owl

 

Klicka för att stoppa! / Click to stop!

Lappugglan

 

- Detta år har varit ett riktigt uggleår. Orsaken är antagligen att deras mat, möss och sorkar, också har haft ett bra år. Lappugglan, eller Tita grå som den ibland kallas i folkmun, har hittat till Värmland och bilderna är från en av de lyckade häckningarna.

 

- This year has been very good year for our owls. The reason is probably that their food, mice and field-mice, also have had a good year. The Great Grey Owl, or the Grey Tit as it somtimes is called in Sweden, has foud its way to Värmland and the pictures are from one of the successful breedings.

© Copyright Lennart Augustsson, www.lennartphoto.se. All Rights Reserved.