Teatern

Våtmarksfåglar / Birds of wetlands

 

Klicka för att stoppa! / Click to stop!

Teatern / The Theatre

 

- Tre gånger har jag besökt Bence Máté och hans fantastiska gömslen i Kiskunsági National park i Ungern. Dessa bilder är från ett gömslet som kallas Teatern och det ligger alldeles intill den stora våtmarken. Här finns många våtmarksfåglar och servicen har alltid varit den allra bästa. Jag skulle gärna besöka denna plats igen.

Tack Bence!

 

- Three times I have visited Bence Máté and his fantastic photo hides in Kiskunsági National park in Hungary. These pictures are from a photo hide called The Theatre and it is situated close to the big wetlands. Here are a lot of wetland birds and the service has always been the very best. I very much would like to go back to this place.

Thanks Bence!

© Copyright Lennart Augustsson, www.lennartphoto.se. All Rights Reserved.