Home

Lennart Augustsson

Fotograf / Photographer

Lennart Augustsson PArvika Photographer fotograf

Foto: Aase Marie Dahle

VEM ÄR JAG

 

- Natur och speciellt fåglar har sedan ungdomen varit ett stort intresse för mig. Successivt har också fotointresset kommit till. Att fotografera och titta på fåglar är en fantastisk kombination, man kan ju göra båda sakerna på samma gång.

Nu är jag också pensionerad från mitt arbete som ingenjör och har tid att vara ute i naturen i min hemtrakt men också göra lite längre resor både i Sverige och till andra länder.

 

- Mitt intresse för fotografering har med tiden växt och numera är det inte enbart fåglar som fångar mitt intresse. Även andra djur, landskap och människor är idag mina motiv.

 

 

 

WHO I AM

 

- The nature and especially birds have since my youth been one of my biggest interests. The photo interest has grown gradually. To be a photographer and a birdwatcher is a fantastic combination, you can practice both at the same time.

I am now retired from my work as an engineer and have more time for the nature in my home region, and also to make some longer trips to other regions and countries.

 

- My interest for photography has gradually grown and nowadays it is not only birds that catch my interest. Also other animals, ladscapes and people are today my motives.

© Copyright Lennart Augustsson, www.lennartphoto.se. All Rights Reserved.